Setkání ředitelů pilotních škol v projektu Pohyb a výživa

Ve dnech 28. 4. v Brně a 30. 4. v Praze se uskuteční setkání ředitelů pilotních škol s řídícím týmem a lektory projektu Pohyb a výživa.

Půjde o první přímé setkání zástupců všech pilotních škol, na němž by měl být ředitelům představen edukační program a vysvětleny všechny kroky, které pilotní školy čekají v roce 2014 před zahájením pilotního ověřování a v jeho průběhu.

Na tomto místě naleznete více informací o projektu Pohyb a výživa.

Zde nabízíme odkaz na domovskou webovou stránku projektu.