Seznam škol podle § 20 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.

Seznam základních škol na území Ústeckého kraje zajišťujících bezplatnou jazykovou přípravu k začlenění do základního vzdělávání žáků, kteří jsou dětmi osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie