Seznam škol podle § 20 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.

Seznam základních škol na území Olomouckého kraje zajišťujících bezplatnou jazykovou přípravu k začlenění do základního vzdělávání žáků, kteří jsou dětmi osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie

V Olomouckém kraji nejsou na žádné základní škole zřízené třídy pro jazykovou přípravu žáků se státní příslušností jiného členského státu EU. Tito žáci se zařazují do škol individuálně dle žádostí zákonných zástupců těchto dětí. Školy pak s finančním příspěvkem jazykovou přípravu žáků zajišťují ve své režii.