Speciálně pedagogické centrum, Františka Vančury 3695/2

Speciálně pedagogické centrum při ZŠ a MŠ Kroměříž

Františka Vančury 3695/2, 767 01 Kroměříž

tel.: +420 573 338 534

e-mail: kromeriz.spc@msazskm_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 3 (1 TP, 2 PAS)