Speciálně pedagogické centrum pro MP popř. souběžné postižení více vadami, Trávníčkova 1743/2

Speciálně pedagogické centrum při ZŠ Lužiny

Trávníčkova 1743/2, 155 00 Praha 5

tel.: +420 235 516 651

e-mail: spcamos@zsluziny_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: -