Speciálně pedagogické centrum pro MP, Sekaninova 1

Speciálně pedagogické centrum při ZŠ Sekaninova - příspěvková organizace

Sekaninova 1, 614 00 Brno

tel.: +420 545 241 414

e-mail: spc@zssekaninova_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: -