Speciálně pedagogické centrum pro MP, TP, NKS a PAS, Kutnohorská 179

Speciálně pedagogické centrum při ZŠ, MŠ a PŠ Kolín - příspěvková organizace

Kutnohorská 179, 280 02 Kolín

tel.: +420  321 729 600

e-mail: spc@zskolin_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: -