Speciálně pedagogické centrum pro MR, TP, VV, PAS a VŘ, Pařížská 2249

Speciálně pedagogické centrum při ZŠ Kladno

Pařížská2249, 272 01 Kladno

tel.: +420 312 521 141

e-mail:  spc.kladno@centrum_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 1 (1 TP a PAS)