Speciálně pedagogické centrum pro PAS a vady řeči, Kpt. Vajdy 2656/1A

Speciálně pedagogické centrum při ZŠ, Ostrava - příspěvková organizace

Kpt. Vajdy 2656/1A, 700 30 Ostrava

tel.: +420 596 768 131

e-mail: spc.rakusova@zskptvajdy_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 8 (5 PAS, 3 VŘ)