Speciálně pedagogické centrum pro PAS, MR a kombinované vady, 17. listopadu 43

Speciálně pedagogické centrum OK

17. listopadu 43, Olomouc 77900

tel.: +420 585 235 246

e-mail: spc@spc-olomouc_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 2 (2 PAS)