Speciálně pedagogické centrum pro TP a MP, Komenského 509/64

Speciálně pedagogické centrum při ZŠ speciální a MŠ speciální Nový Jičín

Komenského 509/64, 741 01 Nový Jičín

tel.: +420 556 706 262

e-mail: spc.nj@specskolanj_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 1