Speciálně pedagogické centrum pro TP a více vad, Hrubínova 1458/1

Speciálně pedagogické centrum Prointepo

Hrubínova 1458/1, 500 02 Hradec Králové

tel.: +420 777 112 476

e-mail: sodomkova@prointepo_org


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 2