Speciálně pedagogické centrum pro ZP, Loretánská 104/19

Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené při Škole Jaroslava Ježka

Loretánská 104/19, 118 00 Praha 1

tel.: +420 220 514 481

e-mail:  spc.jjezka@centrum_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 1