Speciálně pedagogické centrum Slunce při soukromé MŠ, ZŠ a SŠ Slunce, Hornická 410

Speciálně pedagogické centrum Slunce při soukromé MŠ, ZŠ a SŠ Slunce

Hornická 410, 273 03 Stochov

tel.: +420 321 651 258

e-mail: sykorova@slunce_info


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 7