Uplatnění absolventů škol na trhu práce - 2004

Vojtěch, J. – Úlovcová, H. – Trhlíková, J. – Festová, J. – Kalousková, P. – Sukup, R. Praha, NÚOV 2004. 

Souhrnná publikace přináší nejpodstatnější poznatky získané v průběhu roku 2004 na základě řady výzkumných a analytických prací. Poskytuje informace o  vývoji struktury žáků středního a vyššího odborného vzdělávání, o nezaměstnanosti absolventů škol. Značná část publikace je věnována stavu a vývoji zaměstnanosti dle jednotlivých tříd zaměstnání a rovněž porovnání zaměstnanosti v ČR se zaměstnaností států EU a OECD. Další část se zabývá problematikou pracovního uplatnění absolventů škol a hlavními faktory ovlivňujícími vstup absolventů na trh práce. Publikace je určena  pracovníkům ministerstev – zejména MŠMT a MPSV, úřadům práce, orgánům krajů, zástupcům zaměstnavatelů a dalším sociálním partnerům pro informaci o těchto problémech, dále při kariérovém poradenství ve školách, v informačních a poradenských střediscích úřadů práce i v  dalších poradenských systémech. 

publikace ke stažení publikace ke stažení (1,32 MB)