Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2012

Burdová J., Drahoňovská P., Eliášková I., Chamoutová D., Koucký J., Lepič M., Šťastnová P., Trhlíková J., Úlovcová H., Vojtěch J., Tillner J. ; Praha: NÚV, 2013. 88 stran. ISBN 978-80-87652-99-2.  

Publikace vychází každoročně v rámci projektu VIP Kariéra II – KP a přináší výsledky výzkumu z oblasti kariérového poradenství a uplatnění absolventů škol na trhu práce, které byly v Národním ústavu pro vzdělávání zpracovány v roce 2012. Kapitoly přibližují informace k jednotlivým fázím kariérové volby, od zjišťování potřeb trhu práce a perspektivy oborů a profesí až po osobní zájmy a schopnosti, které mohou žáka ovlivnit v  jeho kariérovém rozhodování.

Publikace tedy obsahuje přehled rozmanitých informací od oborové struktury žáků přijatých do středních a vyšších odborných škol až po informace o nezaměstnanosti absolventů škol a analýzy kvalifikačních potřeb trhu práce v ČR i v EU. Velký prostor je věnován také otázce volby budoucí vzdělávací a profesní dráhy u žáků základních a středních škol, problematice předčasných odchodů ze vzdělávání z pohledu odborníků a práci kariérových poradců jak na školách, tak na Úřadu práce. Publikace obsahuje také krátký návod, jak hledat potřebné informace v systému www.infoabsolvent.cz. Nabízí tedy kompaktní přehled informací, které jsou považovány za důležité pro volbu kariéry, povolání nebo další studijní dráhy.

Publikace ke stažení Publikace ke stažení (3,34 MB)