Uplatnění absolventů škol na trhu práce - 2016

Doležalová, G. - Chamoutová, D. - Paterová, P. - Trhlková, J. - Úlovcová, H. - Úlovec, M. - Vojtěch, J. Praha: NÚV, 2017. 83 s. ISBN: 978-80-7481-188-3 (tištěná verze) ISBN: 978-80-7481-189-0 (pdf).

Souhrnná publikace přináší výsledky výzkumů z oblasti trhu práce a vzdělávání, které byly v Národním ústavu pro vzdělávání zpracovány v roce 2016:

  • vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků středních a vyšších odborných škol
  • nezaměstnanost absolventů škol
  • pohled na uplatnitelnost mladých lidí v rámci EU
  • názory čerstvých absolventů středních škol na profesní rozhodování a pracovní plány
  • přehled o volných místech evidovaných úřady práce vhodných pro absolventy
  • průzkum absolventů šest let od ukončení studia na střední škole
  • predikce kvalifikačních potřeb a její důsledky pro odborné vbzdělávání

 

Publikace ke stažení Publikace ke stažení (1,25 MB)


Publikace vychází v rámci zajištění udržitelnosti projektu VIP Kariéra II – Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy