Výchova k podnikání v praxi

Národní ústav pro vzdělávání se při řešení svého úkolu „Rozvoj podnikatelských kompetencí žáků středních odborných škol a výchova k podnikání / podnikatelské činnosti“ spojil s privátním podnikatelským klubem Business for Breakfast. Ze spolupráce vzešla koncem loňského roku akce pro žáky středních odborných škol – Studentská obchodní snídaně.

Žáci si na této akci měli možnost vyzkoušet své prezentační dovednosti, umění prodat svůj podnikatelský nápad, formulovat konkrétní potřebu toho, co pro „svoji“ firmu hledají, a vyzkoušeli si, jak se hledají noví zákazníci. Po pedagogické stránce byla cílem projektu příprava žáků na profesní život prostřednictvím seznámení se s reálně fungujícími firmami, tvořivým promýšlením prezentace těchto firem, nácvikem prezentačních a komunikačních dovedností, samotnou prezentací členů.

Studentskou obchodní snídaní ale spolupráce s Business for Breakfast nekončí. Na začátku nového školního roku bude společnými silami připraven webinář, jehož cílem je podpora rozvoje kompetencí žáků k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám. 
 "Podpora podnikavosti má žákům pomoci získat praktické dovednosti a reálnou zkušenost s podnikáním. Spolupráce s Business for Breakfast může být žákům velmi užitečná, protože v různých regionech v České republice sdružuje právě malé a střední podnikatele, kteří mají spoustu zkušeností z praxe a mohou být pro žáky velkým přínosem,“ vysvětluje Eva Rathouská Grmelová, která je za NÚV hlavní řešitelkou podpory podnikavosti.

V rámci úkolu vznikne také nové digifolio pro podporu rozvoje podnikatelských kompetencí žáků, kde budou soustředěny všechny vzniklé materiály. Již teď si ale na Metodickém portálu RVP.CZ můžete o projektu Studentské obchodní snídaně přečíst více a 2. října se těšte na již zmíněný webinář.