Výtvarná výchova inspirativní

Projekt „ Výtvarná výchova inspirativní “ je metodickou podporou pro výuku výtvarné výchovy v on-line prostředí, dostupnou všem učitelům. Její výhodou je, že její obsah není uzavřen, nýbrž prochází neustálým vývojem a rozrůstá se o nově doplňované lekce.

Pro podporu výuky výtvarné výchovy v základních školách a gymnáziích byla v roce 2008 vyvinuta interaktivní metodická podpora v podobě DVD demoverze „VV inspirativní“. Jako součást metodické podpory vzniklo komunikační prostředí, které bylo v průběhu roku 2009 využito k seznámení učitelů s obsahem DVD demoverze a s různými metodami práce zaměřenými zejména na rozvíjení kreativity žáků.

V roce 2010 pokračuje úkol i nadále a jeho cílem  je poskytnout učitelům prostor pro sdílení zkušeností, témat, postupů a technologií využitelných při výuce výtvarné výchovy. Podporou pro výuku je rovněž informační elektronický bulletin, který zprostředkovává aktuální informace z oblasti Umění a kultura, zejména z výtvarného oboru.