Vývoj a změny kvalifikačních potřeb trhu práce v ČR v letech 2000 – 2025

Lepič, Martin – Koucký, Jan – Ryška, Radim – Zelenka, Martin. Praha: NÚV 2015. 74 stran.

Publikace vysvětluje metody určování kvalifikačních požadavků pracovních míst a přináší pohled na pozice České republiky z hlediska HDP a konkurenceschopnosti. Významnou pozornost věnuje analýze vývoje zaměstnanosti v České republice do roku 2014. Uváděné změny se týkají hlavně struktur zaměstnanosti – podle odvětví, profesních skupin, podle vzdělanosti a kvalifikační náročnosti.

V další části jsou podrobně popsány různé metodologie projekce vývoje trhu práce. Pro Českou republiku je v publikaci položen základ zpracování projekce změn struktury pracovních míst pro období 2014-2025 s uvedením odvětví a profesí, u kterých jsou v ČR očekávány největší či nejrychlejší změny.

Charakteristiky a perspektivy 60 profesních skupin v ČR a v EU a charakteristiky a perspektivy 26 odvětví ekonomiky v ČR a v EU jsou vzhledem k rozsahu informací publikovány elektronicky na http://www.infoabsolvent.cz/Temata/ClankyAbsolventi/34, v publikaci jsou na jednotlivá odvětví i profesní skupiny uvedeny přímé odkazy.

publikace ke stažení publikace ke stažení (2,86 MB)