Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Liberec, Husova 142/44

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Liberec - příspěvková organizace

Husova 142/44, 460 01 Liberec

tel.: +420 733 518 277

e-mail: zs14.husova.lbc@zskola_cz