Základní škola Třinec, Slezská 773

Základní škola, Třinec - příspěvková organizace

Slezská 773, 739 61 Třinec

tel.: +420 558 997 030

e-mail: sekretariat@6zstrinec_cz