Změna RVP pro odborné vzdělávání

Zvěřejňujeme Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění  rámcové vzdělávací  programy pro střední odborné vzdělávání.

Ministryně mění RVP pro obory SOV v důsledku novely školského zákona č. 82/2015 Sb. Změna se týká vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Přílohou tohoto článku je text opatření ministryně a jeho příloha - Dodatek k rámcovým vzdělávacím programům středního vzdělávání: oborů středního odborného vzdělání.

Opatření ministryně k úpravám RVP SOV

Školy upraví své ŠVP nejpozději do 1. září 2017.