Změny v RVP - přehled změn

Změna RVP - září 2015

Dodatkem k RVP pro obor vzdělání 34-41-M/01 Polygrafie  se mění minimální počet hodin matematického vzdělání z 8 na 10 hodin po dobu vzdělávání. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. září 2015, počínaje 1. ročníkem vzdělávání.

Změny v RVP SOV v dubnu 2015

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy upravuje těmito dodatky k RVP 15 vybraných oborů vzdělání. 

Změny v RVP SOV v červenci 2012

Přinášíme informace o změnách v RVP SOV na základě změn legislativní úpravy profilové maturitní zkoušky a zkráceného studia v oborech H .

Přehled vydávání RVP SOV po vlnách

Rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání byly vydávány MŠMT postupně od roku 2007 do roku 2012 v 6 "vlnách". Jejich přehled je představen v následujícím článku.