listopad 2016, "Podpora polytechnického vzdělávání a podnikavosti ve středoškolském vzdělávání"

full_05043c_f_topFile-100_7654.jpg Ve dnech 10. - 11. listopadu 2016 proběhla v prostorách Grand Hotelu Litava v Berouně odborná konference partnerské sítě TTnet s názvem „Podpora polytechnického vzdělávání a podnikavosti ve středoškolském vzdělávání“. Konference partnerství TTnet ČR proběhla za finanční podpory MŠMT ČR.

Konference byla rozdělena do dvou hlavních sekcí. První sekce se věnovala oblasti vymezení pojmu polytechnického vzdělávání, jeho úrovni ve struktuře vzdělávání, vztahu k technickému a odbornému vzdělávání. Toto téma vzešlo z potřeby vymezit polytechnické vzdělávání, které má být jednou z priorit vzdělávání a předmětem podpory. Druhá sekce byla zaměřena na podporu podnikavosti, iniciativy a kreativity a byla vedena formou kolokvia. Setkání, jehož cílem bylo dojít na základě výměny odborných stanovisek k ujasnění pojetí polytechnického vzdělávání a podnikavosti na vyšším sekundárním stupni, se zúčastnilo více než 50 odborníků z celé České republiky.

V rámci konference zazněla celá řada podnětných příspěvků zaměřených jak na teoretické vymezení jednotlivých oblastí, polytechnického vzdělávání a podnikavosti, tak i na zkušenosti z každodenní praxe, o kterou se podělili s účastníky konference ředitelé a zástupci středních škol.

Odborná diskuze k jednotlivým přednáškám potvrdila zájem účastníků o výměnu praktických zkušeností v pedagogické praxi.

Děkujeme všem účastníkům za účast a těšíme se na vás na některé z dalších konferencí.

 Program.pdf Program.pdf (405,66 KB)

Sborník.pdf Sborník.pdf (3,21 MB)

IMG_4219.JPG IMG_4225.JPG IMG_4259.JPG
IMG_4262.JPG IMG_4268.JPG IMG_4270.JPG