Konference, setkání a workshopy

logo_1.jpg

...na národní úrovni

 

2019

TTnet_ikonka_mail.jpglistopad 2019 "Vzdělávání učitelů v oblasti kariérového poradenství a společné setkání partnerské sítě TTnet"

 2018

TTnet_ikonka_mail.jpglistopad 2018 " Využívání digitální gramotnosti učitelů ve výuce"

2017

TTnet_ikonka_mail.jpglistopad 2017, "Pedagogická příprava učitelů praktického vyučování" 

 2016

TTnet_ikonka_mail.jpglistopad 2016, "Podpora polytechnického vzdělávání a podnikavosti ve středoškolském vzdělávání"

 2015

TTnet_ikonka_mail.jpglistopad 2015, "Rozvoj pedagogů a lektorů v odborném vzdělávání s ohledem na současné změny ve společnosti"

 2014

TTnet_ikonka_mail.jpglistopad 2014, "Faktory ovlivňující vývoj profese učitele"

2013

TTnet_ikonka_mail.jpgčerven 2013, "Faktory ovlivňující kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání"

2012

TTnet_ikonka_mail.jpgříjen 2012, "Hlavní trendy v pohledu na roli lektora ve vzdělávání"

TTnet_ikonka_mail.jpgduben 2012, "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání?"

2011

TTnet_ikonka_mail.jpgříjen 2011, "Osobnost lektora dalšího vzdělávání"

TTnet_ikonka_mail.jpg březen 2011, "Osobnost řídících pracovníků v rámci středního odborného školství"

2010

TTnet_ikonka_mail.jpgříjen 2010, "Měnící se role vzdělavatelů v rámci OVP a CŽU"

2009

TTnet_ikonka_mail.jpgříjen 2009, "Co je nového v oblasti didaktik odborných předmětů a odborného výcviku?"

TTnet_ikonka_mail.jpg červen 2009, "Aktuální problémy dalšího vzdělávání učitelů"

2008

TTnet_ikonka_mail.jpg říjen 2008: "Aktuální problémy odborného vzdělávání v ČR"

TTnet-ikonka květen 2008: "Příprava kvalifikačního standardu pro učitele odborných předmětů a odborného výcviku"

2007

ikonka listopad2007: Příprava profesního standardu učitelů odborných předmětů a odborného výcviku

TTnet_ikonka_mail.jpg červen2007: "Potřebujeme profesní standard učitelů odborných předmětů a odborného výcviku?"

2006

TTnet_ikonka_mail.jpg listopad2006: "Podpora rozvoje oborových a předmětových didaktik v odborném vzdělávání"

2005 - založení partnerství TTnet ČR

TTnet_ikonka_mail.jpgUstavující konference partnerství TTnet ČR: leden 2005

 

...na mezinárodní úrovni

  • Druhého jednání "Thematic Working Group on Professional Development of VET Trainers" v Bruselu se za NÚV účastnila Mgr. Tereza Halouzková. Setkání proběhlo 6. - 7. 2. 2013.Zpráva z jednání Zpráva z jednání (22,50 KB)
  • V České republice, v Kostelci nad Černými Lesy proběhla  13. - 15. 10. 2010 mezinárodní konference " Crossing Boudaries: The multiple roles of trainers and teachers in vocational education and training". Conference Proceedings Conference Proceedings (389.17 KB
  • Ing. Hana Čiháková, Ph.D. (koordinátorka TTnet ČR) se zúčastnila ve dnech 6. – 7. 11. 2008 semináře, který byl realizován v rámci evropské sítě TTnet. Téma semináře: "Mentorování v odborném vzdělávání, rozvoj evropských perspektiv". Seminář organizoval CEDEFOP, Soluň, Řecko. Zpráva ze semináře Zpráva ze semináře (80.00 KB
  • Koordinátorka TTnet ČR Ing. Hana Čiháková, Ph.D. se účastnila Lisabonská konference v roce 2007, vystoupila zde s příspěvkem " Podpora učitelů odborných předmětů a odborné přípravy v rámci partnerství TTnet ČR". Prezentace H. Čiháková Prezentace H. Čiháková (131.93 KB)