listopad 2019 "Vzdělávání učitelů v oblasti kariérového poradenství a společné setkání partnerské sítě TTnet"

IMG_6165, B.jpg 29. listopadu 2019 proběhlo setkání Partnerské sítě TTnet v prostorách hotelu Kanárek v Praze  s názvem „Vzdělávání učitelů v oblasti kariérového poradenství a společné setkání Partnerské sítě TTnet“ . Konference Partnerské sítě TTnet ČR proběhla za finanční podpory MŠMT ČR.

Program setkání Partnetské sítě TTnet proběhl následovně:

 • Setkání zahájila PhDr. Jana Bydžovská, vedoucí oddělení pro další vzdělávání a podporu procesů uznávání Národního ústavu pro vzdělávání. Předala informaci o transformaci NÚV a NIDV a pokračování práce v rámci Partnerské sítě TTnet.
 
 • O kariérovém poradenství a výhledech na národní úrovni mluvila Mgr. Jana Malá z oddělení dalšího vzdělávání MŠMT. Hovořila celkem o následujících čtyřech aktivitách:
 • Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 2019 - 2023
 • Stategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030
 • Doporučení Rady EU o cestách prohlubování dovedností
 • Národní poradenské fórum 

Celá prezentace: Mala.pdf Mala.pdf (1,50 MB)

 
 • Pan Mgr. Petr Chaluš z Euroguidance se věnoval vzdělávání v oblasti kariérového poradenství a vyslovil potřebu vzniku oboru zaměřeného přímo na kariérové poradenství.

Celá prezentace: Chalus.pdf Chalus.pdf (302,18 KB)

 
 • Paní Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D. z Ústavu pedagogických věd Masarykovy univerzity v Brně svojí prezentaci s názvem Rámec pro integraci kariérového vzdělávání a kariérového poradenství na školách obohatila o workshopový prvek.

Celá prezentace: Hlouskova.pdf Hlouskova.pdf (105,64 KB)

 
 • Dlouholetá členka Partnerské sítě TTnet paní Ph.Dr. Dana Linkeschová, CSc. z Vysokého učení technického v Brně přispěla svým vystoupením na téma "Kolik druhů myšlení kariérní poradce pro naplnění své role potřebuje?

Celá prezentace: Linkeschova.pdf Linkeschova.pdf (480,89 KB)

 
 • O vlastních zkušenostech z realizace kariérového poradenství na střední škole hovořila paní Mgr. Lenka Rucká z VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most.

Celá prezentace: Rucka.pdf Rucka.pdf (1,30 MB)

 
 • Setkání zakončila paní Mgr. Tereza Halouzková, současná koordinátorka Partnerské sítě TTnet, historickým poohlédnutím za 14.letou prací a aktivitami Partnerské sítě TTnet. Závěrem poděkovala za dlouholetou úspěšnou spolupráci se členy Partnerské sítě TTnet.

Celá prezentace: Halouzkova.pdf Halouzkova.pdf (397,63 KB)Setkání se zúčastnila i dlouholetá spolupracovnice a příznivce Partnerství TTnet paní Anna Konopásková. Ještě stojí za zmínku připomenout i zakládajícího koordinátora Partnerství TTnet pana Mgr. Richarda Veletu a jeho nástupkyni Ing. Hanu Čihákovou, která koordinovala Partnerství TTnet do roku 2015.