Partneři TTnet

Workshop_TTnet___30.__31.3._2011__foto_2.jpg Partnery TTnetu ČR jsou zástupci institucí, které spojuje téma profesního rozvoje učitelů, instruktorů, lektorů, trenérů působících v oblasti odborného vzdělávání. TTnet ČR je neformálním partnerstvím, nemá právní subjektivitu.

partnerská organizace: její webové stránky: zastupuje:
Česká školní inspekce www.csicr.cz Mgr. J. Kadlec
Národní agentura pro evropské projekty www.naep.cz Mgr. H. Slivková
VŠE v Praze, katedra didaktiky ekonomických předmětů kdep.vse.cz Prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc.
VŠ technická a ekonomická v Českých Budejovicích www.vstecb.cz RNDr. V. Kostka
Ústav stavební ekonomiky a řízení FAST VUT v Brně www.fce.vutbr.cz PhDr. D. Linkeschová, CSc.
Západočeská univerzita v Plzni, katedra technické výchovy www.zcu.cz PaedDr. P. Mach, CSc.
VŠB Technická univerzita v Ostravě www.vsb.cz Doc. PaedDr. A. Roják, CSc.
PhDr. M. Miklošíková, Ph.D.
Metropolitní univerzita v Praze www.mup.cz Doc. Ing. M. Rotport, CSc.
PedF UK v Praze www.pedf.cuni.cz PhDr. I. Syřiště, Ph.D.
Pedagogická fakulta MU v Brně, Katedra didaktických technologií www.muni.cz Mgr. P. Pecina, Ph.D.
Institut vzdělávání a poradenství, Česká zemědělská univerzita v Praze www.ivp.czu.cz Ing. E. Kříž, Ph.D
SŠE a S Chomutov www.ssescv.cz Bc. J. Lancoš
Vzdělávací institut Středošeského kraje,
zařízení pro DVPP, Nymburk
www.visk.cz Bc. Běla Outratová
Centrum uznávání celoživotního učení, Olomouc www.cuok.cz PaedDr. J. Polášek
Střední škola elektrotechnická,Hluboká nad Vltavou www.sosehl.cz Ing. J. Staněk
VOŠ a SŠSE - OP, Praha www.spve.cz V. Havlíček
L. Znamenáček
VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí www.copsu.cz Ing. F. Kamlach
Česká pedagogická společnost www.cpds.cz  
VŠO v Praze, o.p.s www.vsopraha.cz Doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.
VOŠ a SPŠ Varnsdorf www.vosvdf.cz

Ing. Bc. Jan Hodničák