Dokumenty ke stažení

logo.jpg

Publikace TTnet: 

Partnerská síť vzdělavatelů v odborném vzdělávání, 2009 Partnerská síť vzdělavatelů v odborném vzdělávání, 2009 (10,92 MB)

Sborníky z konferencí, setkání a workshopů:

Rozvoj pedagogů a lektorů v odborném vzdělávání s ohledem na současné změny ve společnosti, listopad 2015.pdf Rozvoj pedagogů a lektorů v odborném vzdělávání s ohledem na současné změny ve společnosti, listopad 2015 (2,21 MB)

Faktory ovlivňující vývoj profese učitele, listopad 2014 Faktory ovlivňující vývoj profese učitele, listopad 2014 (2,18 MB)

Faktory ovlivňující kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání, červen 2013 Faktory ovlivňující kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání, červen 2013 (699,67 KB)

Hlavní trendy v pohledu na roli lektora ve vzdělávání, sborník ze setkání, říjen 2013 Hlavní trendy v pohledu na roli lektora ve vzdělávání, sborník ze setkání, říjen 2012 (840,68 KB)

Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání?, sborník ze setkání, duben 2012 Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání?, sborník ze setkání, duben 2012 (317,19 KB)

Osobnost lektora dalšího vzdělávání, sborník z konference, říjen 2011  Osobnost lektora dalšího vzdělávání, sborník z konference, říjen 2011 (258.24 KB)

Zkoumání specifik vedení odborného vzdělávání a přípravy, podklad k workshopu, říjen 2011 Zkoumání specifik vedení odborného vzdělávání a přípravy, podklad k workshopu, říjen 2011 (106,46 KB)

Měnící se role vzdělavatelů v odborném a celoživotním vzdělávání, sborník z konference, říjen 2010 Měnící se role vzdělavatelů v odborném a celoživotním vzdělávání, sborník z konference, říjen 2010 (738,06 KB

Co je nového v oblasti didaktik odborných předmětů a odborného výcviku, sborník z konference, říjen 2009 Co je nového v oblasti didaktik odborných předmětů a odborného výcviku, sborník z konference, říjen 2009 (280,56 KB

Aktuální problémy dalšího vzdělávání učitelů odborného výcviku a odborných předmětů, sborník z konference, červen 2009 Aktuální problémy dalšího vzdělávání učitelů odborného výcviku a odborných předmětů, sborník z konference, červen 2009 (336,85 KB

Aktuální problémy odborného vzdělávání v ČR, sborník z konference, říjen 2008 Aktuální problémy odborného vzdělávání v ČR, sborník z konference, říjen 2008 (657,06 KB

Příprava kvalifikačního standardu pro učitele odborných předmětů a odborného výcviku, sborník z konferencí, listopad 2007 a květen 2008 Příprava kvalifikačního standardu pro učitele odborných předmětů a odborného výcviku, sborník z konferencí, listopad 2007 a květen 2008 (980,74 KB)
Potřebujeme profesní standard učitelů odborných předmětů a odborného výcviku, sborník z konferencí, červen 2007 Potřebujeme profesní standard učitelů odborných předmětů a odborného výcviku, sborník z konference, červen 2007 (626,72 KB

Podpora rozvoje oborových a předmětových didaktik v odborném vzdělávání, sborník z konference, listopad 2006 Podpora rozvoje oborových a předmětových didaktik v odborném vzdělávání, sborník z konference, listopad 2006 (531,91 KB)

Legislativa týkající se učitelů:

Zákon o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb. (806,73 KB

En_Act_on_pedagogical_staff_563_2004.doc En_Act_on_pedagogical_staff_563_2004.doc (143,50 KB)

odkaz na související stránky ministerstva školství: http://www.msmt.cz/dokumenty/zakon-o-pedagogickych-pracovnicich