Analýza profesní struktury pracovních sil a struktury absolventů z pohledu sféry vzdělávání – 2010

Doležalová, Gabriela - Vojtěch, Jiří. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2011, 68 stran. 

publikace ke stažení publikace ke stažení (1,15 MB)


Analytická studie popisuje strukturu zaměstnanosti v hlavních profesních třídách a její změny od počátku devadesátých let až po současnost. Změny v profesní struktuře jsou odrazem proměny hospodářského významu odvětví. Vývoj zaměstnanosti v rámci jednotlivých profesních tříd je hodnocen z několika úhlů pohledu (změny počtů a podílů pracovníků, věková a vzdělanostní struktura, průměrná délka vzdělávání pracovníků a význam třídy z regionálního pohledu).

Klasifikace profesních tříd, kterou studie využívá, navazuje na členění ve vzdělávací soustavě a umožňuje tím vztáhnout výsledky (především odhady budoucích perspektiv jednotlivých profesních oblastí) přímo ke skupinám oborů počátečního vzdělávání na jednotlivých úrovních vzdělání. Ze studie vyplývá základní doporučení pro vzdělávací systém – připravovat široce uplatnitelné absolventy, připravené přizpůsobovat se měnícím se podmínkám trhu práce.