Analýza profesní struktury pracovních sil v ČR z pohledu sféry vzdělávání – 2003

Sukup, R. – Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2003, 81 stran.

ke stažení ke stažení (708,68 KB)


Studie mapuje situaci a sleduje změny, ke kterým v České republice, nejen v průběhu 2. poloviny 90. let, ale především od roku 1989, dochází v oblasti struktury profesní a odvětvové zaměstnanosti jako odrazu celkových společensko-ekonomických změn souvisejících s transformací. Je doplněna o základní náčrt situace v jednotlivých krajích (NUTS III) a jejich vzájemné komparace, vč. komparace s hodnotami za celou Českou republiku a rovněž naznačuje alespoň přibližnou orientaci budoucího vývoje.
Ve studii byly kromě celkové zaměstnanosti sledovány charakteristiky jako úroveň vzdělání a vývoj vzdělanostní struktury. Důraz je kladen především na období od roku 1990, tzn. rok, kdy došlo k zásadní změně nejen v politickém, ale též hospodářském a socioekonomickém vývoji země. Neméně zajímavé však je také srovnání s rokem 1980, kdy výsledky vládnutí komunistické strany pomalu dosahovaly svého vrcholu.