Jak vznikají standardy?

Proces vytváření standardů se vyvíjí od roku 2005. Standardy vytvářejí zástupci zaměstnavatelů - skupiny odborníků v sektorových radách nebo jinak ustavených reprezentacích zaměstnavatelů. Tyto odborné skupiny nejprve analyzují potřeby trhu práce pro jednotlivá odvětví, z nichž vyplývají návrhy na vymezení nových dílčích kvalifikací.

Vlastní návrhy kvalifikačních a hodnoticích standardů pro dílčí kvalifikace vznikají v pracovních skupinách složených z expertů v daném odvětví. Součástí standardu je vždy i stanovení kvalifikační úrovně jednotlivých kompetencí i dílčí kvalifikace jako celku. Výchozím zdrojem dat je Národní soustava povolání, metodickou podporu poskytuje odborný pracovník Národního ústavu pro vzdělávání, který současně zajišťuje, aby standardy byly v souladu s metodikou NSK. Po zpracování jsou tyto návrhy standardů předloženy sektorové radě nebo koordinační radě, která s nimi vysloví souhlas nebo je vrátí k dopracování.