Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – komparační analýza 2014

Úlovec, Martin. Praha: NÚV, 2014. 35 stran.

publikace ke stažení publikace ke stažení (2,45 MB)


Publikace se zaměřuje na srovnání postojů zaměstnavatelů ze sekundárního, terciárního a kvartérního sektoru vzhledem k uplatnitelnosti absolventů škol na trhu práce. Vychází z výsledků dotazníkového šetření zaměstnavatelů, které bylo zaměřeno na kvalifikační potřeby zaměstnavatelů v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců, názory a postoje zaměstnavatelů k přijímání absolventů a na hodnocení kvality a připravenosti absolventů na vstup do zaměstnání. Materiál byl zpracován v rámci projektu VIP Kariéra II - KP.

Stěžejní částí publikace je hodnocení kompetencí potřebných pro práci z pohledu zaměstnavatelů v jednotlivých sektorech a identifikace klíčových kompetencí, na které by se školy měly více zaměřit. Tato část publikace zároveň obsahuje modely s členěním kompetencí na základě jejich podobnosti a rozdílnosti, dále mapy obsahující hodnocení klíčových kompetencí z hlediska jejich důležitosti a míry osvojení a identifikaci rizikových oblastí z hlediska uplatnění absolventů. Komparační analýza shrnuje a popisuje charakteristiky a procesy přijímání nových pracovníků, včetně preferencí přijímání absolventů nebo kritérií a faktorů pro ne/přijímání absolventů škol. Samostatnou kapitolou je také typologie zaměstnavatelů vycházející z postojů zaměstnavatelů vůči uplatnitelnosti absolventů, hodnocení jejich kompetentnosti a připravenosti. V závěru jsou uvedeny informace o spolupráci zaměstnavatelů se školami.