Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů

Trhlíková, Jana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2014. 52 stran.

publikace ke stažení publikace ke stažení (1,35 MB)


Publikace analyzuje situaci a zkušenosti absolventů středních škol s uplatněním na trhu práce po třech letech od ukončení studia. Vychází z dotazníkového šetření absolventů, které sledovalo situaci absolventů z pohledu jejich osobních studijních i pracovních zkušeností a jejich hodnocení, a to ve srovnání situace bezprostředně po ukončení studia a po třech letech od ukončení školy. Analýza byla zaměřena zejména na hodnocení úspěšnosti vstupu absolventů na trh práce v období začátku krize v roce 2008, zároveň porovnávala jejich situaci se situací absolventů v období před nástupem krize, tj. s výsledky šetření z roku 2008. Základní důraz byl ovšem kladen na srovnání dvou nejvýznamnějších vzdělanostních kategorií – kategorie absolventů s výučním listem (kategorie H) a absolventů oborů zakončených maturitní zkouškou (kategorie M).