Přehled obsahu informačního systému ISA+

Tento článek podává přehled o obsahu Informačního systému o uplatnění absolventů škol na trhu práce ISA+, který je na www.infoabsolvent.cz   a umožňuje přímý vstup na jednotlivé stránky kliknutím na uvedený název za současného stisknutí Ctrl.

KAM NA ŠKOLU - obory, školy a profese

 

ABSOLVENTI ŠKOL A TRH PRÁCE

Vzdělávání a volba oboru

Volba a vztah k oboru

Počty žáků a absolventů

Hodnocení vzdělávání

Přechod absolventů SŠ do terciéru

Využití vzdělání

Využívají absolventi škol své vzdělání

Shoda vzdělání a zaměstnání

EUROPASS - životopis

Požadavky zaměstnavatelů

Kompetence důležité pro zaměstnání

Požadavky na nové pracovníky

Charakteristiky přijímání do zaměstnání

Informace o nabídce zaměstnání


Nezaměstnanost

Nezaměstnanost absolventů škol

Nezaměstnanost mladých v ČR a EU


Zaměstnanost

Zaměstnanost mladých

Vývoj zaměstnanosti v ČR a EU


PUBLIKACE

Struktury žáků a absolventů, vzdělávací programy, vzdělávací nabídka škol

Potřeby trhu práce, uplatnění absolventů škol na trhu práce

Přechod absolventů ze škol na trh práce a do terciárního vzdělávání

Bez bariér až na trh práce

Souhrnné publikace

Kariérové poradenství - koncepce, metodika, informace


BEZ BARIÉR až na trh práce

Volba školy pro žáky se ZP

Volba střední školy pro žáky se ZP

Příklady oborů a pozic vhodných pro žáky se ZP

Absolventi se ZP a trh práce

Pohled zaměstnavatelů

Pohled absolventů

Příklady dobrých praxí - podpora zaměstnávání absolventů se ZP

Kontakty a webové stránky pro podporu zaměstnávání OZP

Předčasné odchody ze vzdělávání

Předčasné odchody a jejich příčiny

Příklady dobrých praxí - předčasné odchody ze vzdělávání

Statistické přehledy

Vzdělanostní a oborová struktura žáků se ZP


JAK NA TO - rady a doporučení

http://www.infoabsolvent.cz/Rady/1m 

Jsem na základce

Než se rozhodnu pro střední školu

Přijímačky - co bych měl vědět

Kam pro pomoc - nevím si rady

Naučím se učit?

Maturitu po vyučení?

Kdo se v tom má vyznat - nejen pro odborníky

Jsem na střední

Kam pro pomoc - nevím si rady

Naučím se učit?

Maturitu po vyučení?

Po maturitě - na vyšší odbornou školu

Škola mě nebaví, končím …

Hledám práci – ale jak?

Kdo se v tom má vyznat - nejen pro odborníky

Jsem už dospělý

Maturitu po vyučení?

Hledám práci - ale jak?

Kdo se v tom má vyznat - nejen pro odborníky

Jsem poradce

Hledám práci - ale jak?

Kariérové poradenství

Kdo se v tom má vyznat - nejen pro odborníky