Úspěšnost absolventů středních škol ve vysokoškolském studiu, předčasné odchody ze vzdělávání - 2014

Pikálková, Simona – Vojtěch, Jiří – Kleňha, David. Praha: NÚV, 2014. 52 stran.

publikace ke stažení publikace ke stažení (2,37 MB)


Publikace analyzuje chování absolventů středních škol z pohledu jejich setrvání ve vysokoškolském studiu. Pozornost je věnována rovněž jejich přestupům mezi jednotlivými obory vysokých škol. Mapuje situaci absolventů středních škol z let 2009 až 2012, nejen bez ohledu na jejich vystudovaný středoškolský obor. Zároveň nabízí strukturovaný pohled na chování absolventů gymnázií, oborů lyceí, maturitních oborů kategorie M, maturitních oborů kategorie L0 a oborů nástavbového studia.

Studie navazuje na dříve vydané a tematicky podobně zaměřené publikace z let 2007 a 2011. Vzhledem ke stejné použité metodice v této a předchozích publikacích je možné odchody absolventů středních škol z vysokoškolského studia, příp. jejich mezioborové přestupy sledovat v dlouhodobějším časovém horizontu.

Publikace byla financována z rozpočtu projektu VIP Kariéra II – KP v podmínkách kurikulární reformy a je součástí informačního systému www.infoabsolvent.cz.