Využití kvalifikace absolventů středních škol na trhu práce

Zpráva ze šetření absolventů škol. Trhlíková, Jana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2013. 40 stran.

publikace ke stažení publikace ke stažení (1,66 MB)


Studie analyzuje a hodnotí uplatnění kvalifikace absolventů středních škol na trhu práce v ČR v období po nástupu ekonomické krize. Je založena na šetření absolventů středních škol, kteří ukončili studium v r. 2008/09, přičemž dotazováni byli s odstupem 3 let po absolvování. Cílem studie je zmapování aktuální situace v míře využívání kvalifikace získané na středních školách na trhu práce, včetně potřeby jejího doplnění na základě vyjádření a zkušeností absolventů středních škol s uplatněním na trhu práce, a dále i porovnání míry využití kvalifikace a nesouladu z hlediska úrovně vzdělání a oborového zaměření. Míra využití kvalifikace je sledována z hlediska tří aspektů - uplatnění absolventů ve vystudovaném oboru, uplatnění kvalifikace ve vztahu k úrovni vzdělání, které je požadováno na dané pracovní pozici, a zhodnocení jednotlivých kompetencí získaných v průběhu studia na střední škole v prvním zaměstnání. Publikace je rozčleněna do sedmi hlavních kapitol a kromě celkového pohledu na uvedená témata přináší i detailnější analýzy z hlediska kategorií vzdělání a skupin oborů.