Národní institut dětí a mládeže

Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále NIDM) je odborným zařízením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož účelem je státní podpora a ochrana mládeže.

Zaměřuje se na problematiku zájmového vzdělávání a činnost školských zařízení v této oblasti, zajišťuje metodickou a organizační podporu práce s dětmi a mládeží a další vzdělávání pedagogických pracovníků.

NIDM nabízí své služby především pracovníkům středisek volného času, školním klubům a družinám, nestátním neziskovým organizacím, krajským úřadům MŠMT a zahraničním partnerům. NIDM kromě toho organizuje celou řadu soutěží pro žáky ZŠ a studenty SŠ - oborové olympiády (chemickou, jazykové, dějepisnou apod.), Evropa ve škole, Daniel, středoškolská odborná činnost - a komplexní podporu nadaných dětí a mládeže. Pod NIDM spadá i Národní informační centrum pro mládež (NICM) a Česká národní agentura Mládež, která je v ČR pověřena implementací evropského vzdělávacího programu Mládež v akci.

Zdroj: http://www.nidm.cz/