Občanství - internetové stránky v provozu

Od nového roku musejí žadatelé o udělení státního občanství České republiky úspěšně složit nejen zkoušku z českého jazyka, ale nově i zkoušku z českých reálií.

Přípravou této zkoušky byl pověřen Národní ústav pro vzdělávání, který vytvořil pracovní skupinu, kde byli zastoupeni učitelé češtiny pro cizince, vysokoškolští pedagogové, představitelé neziskových organizací a další odborníci. Připravené materiály prošly přísným připomínkováním a testové úlohy byly následně pretestovány.

Finální testové úlohy a další potřebné informace ke zkoušce teď budou postupně zveřejňovány na adrese http://obcanstvi.cestina-pro-cizince.cz/. Cizinci tak mají už teď možnost se s testovanými úlohami seznámit a osvojit si správná řešení.