Pro rodiče a žáky

‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7   Následující   ››

Prevence a intervence předčasných odchodů ze středních škol

Příručka opatření. Trhlíková, Jana. Praha: NÚV, 2015. 97 stran.   01. 07. 2015 celý článek

Přes 56 % absolventů si spolu s vysvědčením odnese i Europass

Ostatní zájemci si mohou o dodatek k osvědčení zažádat on-line  24. 06. 2015 celý článek

Pokles nově přijatých žáků středních škol se postupně zmenšuje

Roste podíl učňů strojírenských a elektrotechnických oborů, klesá zájem o gastronomické obory 04. 06. 2015 celý článek

Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2014

Doležalová G., Paterová P., Trhlíková J., Úlovec M., Úlovcová H., Vojtěch J., Tillner J., Praha: NÚV, 2015. 100 stran. ISBN 978-80-7481-102-9. 18. 05. 2015 celý článek

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole 2014/2015

Tato nová metodika z roku 2015 byla zveřejněna elektronicky v rámci udržitelnosti projektu NZZ_2. 17. 05. 2015 celý článek

Konsolidovaný text školského zákona

Ve sbírce zákonů byla pod č. 82/2015 Sb. vyhlášena novela školského zákona a souvisejících zákonů.  12. 05. 2015 celý článek

Opatření ministra, kterými se mění některé RVP středního vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy upravuje těmito dodatky k RVP 15 vybraných oborů vzdělání.  29. 04. 2015 celý článek

Ověřování využití tabletů v praxi základních škol

Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost. Vydal Microsoft v roce 2015. 28. 04. 2015 celý článek

Evaluace procesu hodnocení odborné způsobilosti (certifikace) poskytovatelů programů primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních

Proces hodnocení odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence rizikového chování (PPRCH) ve školách klade značné nároky na všechny zúčastněné strany: poskytovatele programů PPRCH, certifikační tým, pracoviště pro certifikace i výbor pro udělování certifikací při MŠMT.  Cílem evaluace certifikace je zejména popsat  procesy a okolnosti, které předcházejí a provázejí certifikační proces včetně možných úskalí a limitů a doporučit změny v provádění místních šetření podle zpětných vazeb certifikačních týmů a certifikovaných organizací. 24. 03. 2015 celý článek

Sérií čtyř webinářů se NÚV zapojí do Týdne otevřeného vzdělávání

Praha, 6. března 2015  On line semináři, tzv. webináři, z oblasti matematiky, historie nebo logopedie se Národní ústav pro vzdělávání chce zapojit do celosvětového Týdne otevřeného vzdělávání. Úvodní webinář bude zaměřen na to, jak by otevřené vzdělávání ve školách mohlo vypadat. 06. 03. 2015 celý článek

‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7   Následující   ››