Jak zjistit, co umí žáci oborů kategorie E

Ve školním roce 2011/2012 se na školách už podruhé ověřovala jednotná zadání nejen pro obory vzdělání kategorie H, ale také kategorie E. Tyto obory navštěvují ve velké míře žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a závěrečné zkoušky proto mají řadu specifik. 

Jednotné zadání pro obor kategorie E je méně náročné, než je tomu u oborů kategorie H, má stručnější formu, používá jednodušší formulace a víc obrázků, aby byly otázky názornější.  „Školy by se měly snažit učinit taková opatření, aby žáci mohli zkoušky udělat,“ myslí si ředitel SOU v Hubálově Miroslav Kolomazník, který je editorem jednotného zadání pro obor Opravářské práce. V písemné zkoušce je test, při kterém žáci zaškrtávají jednu ze tří nabízených odpovědí. Také další části písemné zkoušky jsou postaveny tak, aby žáci své odpovědi nemuseli samostatně formulovat, ale aby šlo o doplňování, dokreslování či vybírání správných řešení. „Snažíme se, aby žáci neztroskotali zbytečně na písemné zkoušce, protože největší váhu má zkouška praktická. Ústní zkoušku žákům usnadňujeme tím, že současně s otázkou dostávají i osnovu, o čem mají mluvit,“ popisuje rozdíly Miroslav Kolomazník. Podobný pohled má i editorka jednotného zadání Zahradnické práce Bronislava Urbánková: „Závěrečné zkoušky jsou u nás nastaveny tak, aby je mohli udělat i žáci s mentálním postižením. Vycházíme z toho, že žák, který tímto oborem projde, by měl složit i závěrečné zkoušky. V zaměstnání pak stejně bude dělat pomocné práce a nebude nikdy pracovat samostatně,“ dodává Bronislava Urbánková.

Rozdíl se v praxi může stírat

Ředitel SOU Hubálov Miroslav Kolomazník ale není zastáncem přílišného snížení úrovně závěrečných zkoušek a má ke svému názoru i konkrétní důvody. Jeho školu opouštějí každoročně absolventi jak oboru kategorie H Opravář zemědělských strojů, tak oboru kategorie E Opravářské práce. V průmyslovém kraji, kde se jeho škola nachází, zaměstnavatelé často hledají pracovníky na různé manuální činnosti i na pásovou výrobu a zajímá je hlavně, jestli mají výuční list. To absolventi Opravářských prací splňují, navíc mají i svářečský průkaz a řidičák. Takže zaměstnavatel mnohdy ani nepostřehne, že jde o žáka oboru kategorie E a někdy po něm žádá věci, které neovládá. Celkově jsou ale s nimi dost spokojeni, oceňují jejich pracovitost, zájem o práci a fyzickou zdatnost. „Vlastně se v praxi rozdíl mezi absolventy oborů kategorie H a E může stírat,“ je přesvědčen Miroslav Kolomazník. Není to samozřejmě možné vždy a všude. Záleží na druhu postižení žáků a oboru, v němž se vzdělávají.

Zoja Franklová