Práce týmů je složitější

Ve většině oborů budou letos závěrečné zkoušky skládat žáci, kteří se už učili podle rámcových a školních vzdělávacích programů. To dává školám možnost vyučovat a zkoušet obor celý nebo si podle místních podmínek vybrat určitou specializaci. Jednotné zadání proto musí být připraveno tak, aby bylo použitelné ve všech zaměřeních - znamená to, že autorské týmy musí navrhnout dostatečný počet témat. 

Například autorský tým pro obor Prodavač, který pracuje pod vedením Hany Hušákové z NÚV, připravuje témata pro obor vzdělání podle RVP 66-51-H/01, který v sobě ukrývá deset zaměření. Úkolem týmu je vymezit, které teoretické a praktické odborné znalosti a dovednosti v oboru jsou společné pro všechny prodavače bez ohledu na zaměření – ty pak budou součástí písemné a ústní zkoušky. Jde např. o ekonomiku, daňovou evidenci či obchodní provoz. Písemná zkouška bude obsahovat i školní část, která je věnována zbožíznalství. Škola si může z tohoto obsahového okruhu doplnit do tématu jednotného zadání dvě otázky na základě zaměření svého ŠVP. Například u prodavače smíšeného zboží je vhodné, aby jedna otázka byla zaměřena na potravinářský a druhá na nepotravinářský sortiment zboží. Zbožíznalství bude také obsahem druhé otázky u ústní zkoušky. Přitom každá škola dostane k dispozici soubor cca 50 otázek ze zbožíznalství, které si sama přiřadí k tématům podle potřeb svého zaměření. Autorský tým by rád tento soubor otázek ze zbožíznalství v budoucnu dále rozšiřoval, aby vyhovoval co největšímu počtu škol. U písemné zkoušky bude k dispozici celkem 8 témat, u ústní zkoušky 31 témat. Obsahem praktické zkoušky budou odborné dovednosti, které musí ovládat každý prodavač bez ohledu na své zaměření – například prodej zboží, odborná poradenská služba, práce na pokladně, balení zboží. Praktická zkouška bude obsahovat celkem šest úkolů. Obsah některých z nich bude modifikován pro zaměření prodavač – motorová vozidla a prodavač – výrobce lahůdek. Celkem bude k dispozici pro prodavače devět témat, která budou navržena tak, aby je mohla škola konkretizovat na každého svého žáka. I u praktické zkoušky je ponechán prostor pro školní část, do níž autorský tým doporučuje zařadit např. cizí jazyk se zaměřením na rozhovor při prodeji zboží.

Hana Hušáková