Starosti s novými tématy

Od konce srpna do poloviny listopadu proběhly schůzky autorských týmů, které připravují jednotná zadání závěrečných zkoušek v učebních oborech. Týmy mají do konce roku 2012 přichystat témata pro závěrečné zkoušky v tomto školním roce.

Úkolem autorských týmů bude také dále rozšiřovat nabídku témat pro závěrečné zkoušky, tak aby z nich vznikla rozsáhlá databáze, z níž se budou generovat zadání v příštích letech. To dělá mnohým týmům starosti. Například Michal Kirchner ze Střední školy automobilní a informatiky v Praze 10, který má jako editor na starost obor Autolakýrník, vysvětluje: „Obor Autolakýrník je dost úzce vymezen a využívá omezený okruh technologií. Proto je možné zformulovat jen určitý okruh otázek, a je tedy pro nás problém připravit širší databázi témat.“  Vymýšlení nových témat dá hodně práce také autorskému týmu oboru Opravář zemědělských strojů. Každé téma totiž obsahuje tři okruhy – motorová vozidla, zemědělské stroje a technologie. „Témata jsou tedy hodně široká a zahrnují vlastně všechno podstatné z učiva. Proto je problém vymyslet nové téma tak, aby se s těmi dosavadními nepřekrývalo,“ myslí si editor Ing. Václav Hejda, který je ředitelem SOU Praha-Radotín. „Největší úsilí ale pro nás bude znamenat převedení písemné zkoušky na počítač. Musíme zvládnout nový informační systém, a ten je hodně složitý,“ dodal Václav Hejda.

Zoja Franklová