Změna zákona nebude dramatická

Říká Jaromír Krejčí, vedoucí oddělení koncepce vzdělávací soustavy MŠMT.

Jaké kroky budou potřeba k povinnému zavedení nové závěrečné zkoušky?

Jsme moc rádi, že školy přijímají novou závěrečnou zkoušku dobrovolně. Pro celoplošné zavedení jsou ale potřebné určité změny v legislativě – ve „školském“ zákoně a také ve vyhlášce č. 47/2005 Sb. Nepůjde o nějaké dramatické zásahy, protože jde o drobnou změnu v kompetenci ředitelů. Nově by tam mělo být, že se ředitel školy musí při organizaci závěrečné zkoušky na své škole řídit jednotným zadáním.  Budeme se také zabývat obory vzdělání kategorie L, kde se žáci vyučí a zároveň získají maturitu. Závěrečné zkoušky by se v těchto oborech měly provádět ve 3.  ročníku a maturita by pak proběhla ve čtvrtém. Tomu ale současná právní úprava také zcela neodpovídá.

Bude se úprava legislativy týkat i některých nových prvků NZZ, jako jsou samostatné odborné práce a otázky ze světa práce?

Úprava závěrečné zkoušky není ve vyhlášce ani v zákoně zdaleka tak rozsáhlá, jako je tomu u maturit. Změna by proto měla být jednoduchá. Pokud bude třeba, aby se v parametrech zkoušky objevila i samostatná práce, nevylučuji to, ale v upřesnění podmínek nové závěrečné zkoušky bychom nemuseli zacházet do detailů, aby nebylo nutné každou drobnou prováděcí změnu znovu schvalovat v legislativním procesu. 

Jak daleko je příprava legislativních změn a kdy by měly vstoupit v platnost?

Už nyní na úpravě pracujeme a její první verze by měla být hotová do konce roku. V březnu nebo dubnu 2013 bychom tuto novelu měli projednat ve vládě a po jejím schválení by se jí měl zabývat parlament. Předpokládáme, že by novelizace mohla nabýt účinnosti od 1. 1. 2014, když se to nepodaří, tak nejpozději od 1. 9. 2014.

Zoja Franklová