Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole

Příručka byla vydána v projektu NZZ v roce 2012.

Z__v__re__n___zkou__ka.jpg

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole - školní rok 2011/2012

Autorka: Romana Jezberová
Vydal: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci národního projektu MŠMT Nová závěrečná zkouška. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.
Praha, leden 2012

ISBN 978-80-87063-71-2


publikace ke stažení publikace ke stažení (464,34 KB)

V únoru rozešle příručku Národní ústav pro vzdělávání do všech škol s učebními obory.