Nejnovější publikace projektu Nová závěrečná zkouška

Koncepce nové závěrečné zkoušky v oborech středního vzdělání s výučním listem

Jezberová, R. a kol. NÚV, Praha, 2012. 42 s.

Publikace vysvětluje základní rysy koncepce nové závěrečné zkoušky, popisuje strukturu jednotných zadání i proces zpracování témat jednotlivých zkoušek a představuje nové prvky závěrečné zkoušky, jimiž jsou blok otázek z obecného přehledu ze světa práce a samostatná odborná práce. Publikace rovněž nastiňuje základní podněty vycházející ze širšího kontextu odborného vzdělávání, které ovlivnily koncepci nové závěrečné zkoušky, a informuje o vztahu jednotného zadání ke stávající školské legislativě.

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole. Školní rok 2011/2012.

Jezberová, R. NÚV, Praha, 2012. 25 s.

Příručka uvádí pravidla práce s jednotným zadáním ve školách a vysvětluje postup přípravy a realizace závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. V příloze je uveden přehled otázek ze světa práce pro obory vzdělání kategorie H a E.

Kvalita pro učňovské školství. Nová závěrečná zkouška 2009/12.

Kočková, D. a kol. NÚV, Praha, 2012. 74 s.

Ohlédnutí za třemi roky práce v projektu NZZ je náplní publikace, která vysvětluje koncepci nové závěrečné zkoušky a její přínos pro žáky, školy a zaměstnavatele, vyhodnocuje názory škol a odborníků z praxe na jednotná zadání a přináší kompletní seznam pracovníků, kteří se jako členové autorských týmů podíleli na tvorbě jednotných zadání pro školní rok 2011/12.