Nábor - volba studijního oboru

Příkady zaměřené na snížení rizika odchodů žáků ze školy (ze vzdělávání) kvůli zkresleným představám a nereálným očekáváním v době volby vzdělávacího oboru → zapojení kariérového poradce , spolupráce se ZŠ (jejich kariérovými či výchovnými poradci)

Zajímavý nábor a KARIPO jako priorita ŠAP Minikurzy pro žáky ZŠ a další aktivity  SŠ CHarbulova Brno 
 Vyber si ten správný obor Aktivity Akademie řemesel Praha-SŠt při systematické spolupráci se ZŠ
Dny pracovních činností v OU Kelč Žáci se SVP mají možnost poznat studijní obory, starší spolužáky i internát

Kariérové poradenství ve zdravotnických oborech

Den pro ZŠ v SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary detailně seznamuje s podmínkami studia

Propagace oborů a ministáže pro žáky ZŠ 

Staň se na den žákem zvoleného oboru - poznej teoretickou i praktickou výuku v Gymn. a SPŠ Duchcov