Podpora pro další plánování a řízení změn v oblasti odborného vzdělávání

Tato oblast je zejm. v odborném školství nezpochybnitelnou prioritou. V průběhu šesti let krajského akčního plánování mnohé školy rozvinuly nové, komplexní formy spolupráce se zaměstnavateli a potenciál  této spolupráce začala efektivně využívat i gymnázia.

Co můžete využít při svém dalším akčním plánování a řízení změn v oblasti odborného vzdělávání? 

Nabízíme i krátká shrnutí přínosů při sladění priorit a vzájemné spolupráci mezi krajem (zřizovatelem škol i tvůrcem regionální vzdělávací politiky) a školami v Pardubickém, Ústeckém kraji, v Hlavním městě Praze či v Karlovarském kraji

A také zajímavosti z akčního plánování v krajích a ve školách, které prozradila dotazníková šetření, která se uskutečnila v průběhu projektu třikrát, publiková pod názvem "Víte, že?"