Podpora pro další plánování a řízení změn v oblasti kariérového poradenství

Kariérové poradenství a prevence předčasných odchodů žáků začínají být považovány za svébytnou oblast školního života. Přibývá škol, které obsazují pozici kariérového poradce. Ve svých akčních plánech počítají s jeho vzděláváním, spoluprací s dalším kolegy a vytvářejí systém poradenství, které pomáhá žáků profilovat své profesní zájmy a orientovat se na trhu práce.

Vybavte své žáky „řidičákem“ na vlastní kariéru a podnikavý život

Co můžete využít při svém dalším akčním plánování a řízení změn v této oblasti? 

Nabízíme i krátká shrnutí přínosů při sladění priorit a vzájemné spolupráci mezi krajem (zřizovatelem škol i tvůrcem regionální vzdělávací politiky) a školami v Pardubickém, Ústeckém kraji, v Hlavním městě Praze či v Karlovarském kraji

A také zajímavosti z akčního plánování v krajích a ve školách, které prozradila dotazníková šetření, která se uskutečnila v průběhu projektu třikrát, publiková pod názvem "Víte, že?"