Tvorba jednotek výsledků učení v ČR

Poslední vydání evropského periodika ECVET magazine obsahuje článek přibližující tři různé kontexty tvorby jednotek výsledků učení ECVET v ČR. 

Tři kontexty souběžného vytváření jednotek odpovídají rozdílným účelům jejich předpokládaného využívání. Těmi jsou podpora vnitrostátních mobilit v již ukončeném projektu POSPOLU, podpora mezinárodních mobilit v programu ERASMUS+ a podpora uznávání výsledků učení.

Česká verze článku je k dispozici zde.